Author Archive

PPF Omsendbrief Maart 2015

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Nuus

Vind asb aangeheg die PPF nuusbrief met die bydraes en risikodekking wat in plek is vanaf 1 Maart 2015. Let asb op die belangrike wysigings ten opsigte van die risikodekking en Bylae C wat deur die leraars voltooi moet word. Hierdie voltooide dokument moet die Pensioenkantoor teen 20 Februarie 2015 bereik.

PPF Omsendbrief no 1 van 2015

Bylae A

Bylae B

Bylae C tot OM-Pensioen-1 van 2015

Vraag en Antwoord Inligting stuk