Bydraes en Verpligtinge vanaf 1 Maart 2014

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Nuus, Publikasies

Vind asb die omsendskrywe tesame met tabelle vir berekening van die bydraes en verpligtinge. Kontak gerus die volgende persone indien u enige verdere navrae het:

Algemene Navrae : E-pos: Elodie van der Walt (021 9577115)
Berekening van bydraes:E-pos: Stephanie van der Merwe (021 9577116)
Belasting Navrae:E-pos: Ingrid van Eck (021 9577107) 
  Omsendbrief 2014

Verbeterde Risikodekking

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Publikasies

Die Pensioenkantoor het ‘n markondersoek gedoen ten einde te bepaal of die risikotariewe nog kompeterend is. Tariewe is van verskeie versekeraars aangevra. Dit is vir ons aangenaam om te kan bevestig dat verlaagde premietariewe bewerkstellig is. Sien asb volledige uiteensetting. Kontak gerus die pensioenkantoor indien u enige verdere vrae in hierdie verband het.

Let asb op die datums van verandering:
Verhoogde dekking geld vanaf 01/05/2013
Eerste aangepaste premie = Debietorder van 27/05/2013
 
Aanpassing van risikodekking vanaf 01/05/2013