Bydraes en verpligtinge 2013

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Publikasies

Vind asb die omsendskrywe tesame met die tabelle vir die berekening van die bydraes en verpligtinge. Kontak gerus die volgende persone indien u enige verdere navrae het:

Algemene Navrae : E-pos: Elodie van der Walt  (021 9577115)
Berekening van bydraes:E-pos: Stephanie van der Merwe (021 9577116)
Belasting Navrae:E-pos: Ingrid van Eck (021 9577107)
 
 
Omsendbrief 2013
Bylae A (2013)
Bylae B (2013)

Nasionale Tesourie: Besprekingsdokument

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Publikasies

Ds Mossie Mostert het die volgende boodskap en dokumente vir ons gestuur: Die Nasionale Tesourie het twee tegniese besprekingsdokumente op 21 September 2012 uitgereik oor die bevordering van huishoudelike besparing en die hervorming van die aftree-industrie.

Preservation portability and governance 21 Sept 2012
Enabling a better income in retirement
 
Kommentaar op die dokumente kan gegee word tot en met 16 November 2012:
Chief Director of Financial Investments and Savings
Mr Olano Makhubela
Private Bag X115
PRETORIA
0001
 
Of per e-pos: retirement.reform@treasury.gov.zac
 
Theo van Wyk, die PPF se konsultant by Alexander Forbes, skryf as volg oor hierdie dokumente:
“Op hierdie stadium hoef die fonds/trustees net kennis te neem hiervan.  As julle wil kommentaar lewer is julle natuurlik welkom om so te maak.  Alexander Forbes sal wel kommentaar lewer aan Tesourie.  Alexander Forbes sal aan julle terugvoer gee oor die dokumente.  Ek sou verwag dat dit by die komende Hot Topics bespreek sal word en ook dat ons regsafdeling binnekort ’n  “On the Scales” hieroor sal uitbring.  Die dokumente is tans nog net besprekingsdokumente wat verskeie opsies op die tafel sit om die regering se oogmerkte te ondersteun, soos beter bewaring van voordele en meer koste effektiewe aftreevoorsiening.  Daar is egter nog nie duidelikheid oor watter roetes gekies gaan word nie en van die voorstelle sal waarskynlik eers deur Nedlac moet gaan voor dit geïmplementeer kan word.  Daar is nie enige aksies wat die fonds tans behoort te doen hierop nie.”  

Dokumente uit die Pensioenkantoor

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Publikasies