Bydraes en Verpligtinge vanaf 1 Maart 2014

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Nuus, Publikasies

Vind asb die omsendskrywe tesame met tabelle vir berekening van die bydraes en verpligtinge. Kontak gerus die volgende persone indien u enige verdere navrae het:

Algemene Navrae : E-pos: Elodie van der Walt (021 9577115)
Berekening van bydraes:E-pos: Stephanie van der Merwe (021 9577116)
Belasting Navrae:E-pos: Ingrid van Eck (021 9577107) 
  Omsendbrief 2014

Beleggingskeuses

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante, Nuus, Vorms

Beperkte belegginskeuses is wel moontlik binne die beleggingsraamwerk van die PPF.  Kontak gerus die pensioenkantoor indien u meer duidelikheid hieromtrent verlang.  Lees gerus ook aangehegte dokument vir meer inligting.

Beleggingsmodel – Inligtingstuk
 
Vorm om te voltooi ten einde keuse rakende beleggings uit te oefen:
Beleggingskeuses
 
Hierdie vorm moet aan die pensioenkantoor gestuur word.
Faksnommer: (086) 524 7153 of pensioen@kaapkerk.co.za