Beleggingskeuses

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante, Nuus, Vorms

Beperkte belegginskeuses is wel moontlik binne die beleggingsraamwerk van die PPF.  Kontak gerus die pensioenkantoor indien u meer duidelikheid hieromtrent verlang.  Lees gerus ook aangehegte dokument vir meer inligting.

Beleggingsmodel – Inligtingstuk
 
Vorm om te voltooi ten einde keuse rakende beleggings uit te oefen:
Beleggingskeuses
 
Hierdie vorm moet aan die pensioenkantoor gestuur word.
Faksnommer: (086) 524 7153 of pensioen@kaapkerk.co.za
 

Benoeming van Begunstigdes

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante, Vorms

Die benoemingsvorms dien as belangrike riglyn vir die verdeling van voordele by sterfte.  Indien jy werklik omgee vir jou afhanklikes/begunstigdes behoort jy eerstens seker te maak dat die PPF wel ‘n benoeming van jou het en tweedens dat    dit op datum is en in lyn met jou omstandighede vandag is.  Skakel gerus vir Elodie om te bevestig of daar wel vir u ‘n vorm op rekord is en of die inligting daarop korrek is. 

Elodie van der Walt
Tel: 0219577116
E-pos: Elodie van der Walt
 
 
Vorm om te voltooi:
Benoeming Nuut
   

Databasis Inligtingsvorm

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante

Die pensioenkantoor onderhou ‘n volledige databasis van al die lede van die PPF.  Dit is egter noodsaaklik vir alle lede om deurlopend hul persoonlike inligting met die kantoor te bevestig. Voltooi asb op gereelde basis en stuur dit terug aan die pensioenkantoor.

E-pos: Elodie van der Walt
Faks: 086 524 7153
 
Vorm om te voltooi vir nuwe lede en indien enige van u kontakinligting verander het:
Databasis Inligtingsvorm