Archive for February, 2012

Databasis Inligtingsvorm

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante

Die pensioenkantoor onderhou ‘n volledige databasis van al die lede van die PPF.  Dit is egter noodsaaklik vir alle lede om deurlopend hul persoonlike inligting met die kantoor te bevestig. Voltooi asb op gereelde basis en stuur dit terug aan die pensioenkantoor.

E-pos: Elodie van der Walt
Faks: 086 524 7153
 
Vorm om te voltooi vir nuwe lede en indien enige van u kontakinligting verander het:
Databasis Inligtingsvorm
   

Kontakinligting Pensioenkantoor

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Kontakinligting

Kontakbesonderhede van die pensioenkantoor:

Predikante Pensioenfonds
Privaatsak x8
Bellville
7530
Tel: (021) 957 7104
Faks: (021) 957 7101
Die pensioenfonds word bedien deur ‘n pensioenkantoor wat beman word deur die volgende persone:
Ds Bossie Minnaar
Hoofbeampte
Tel: (021) 957 7104
Faks: 086 524 7132
E-pos: Hoofbeampte
 
Kenny Raats
Bestuurder: MHB & Pensioenfondse
Tel: (021) 957 7105
Faks: 086 524 7132
E-pos: Kenny Raats
 
Elodie van der Walt
Administratiewe Beampte
Tel: (021) 957 7115
Faks: 086 524 7153
E-pos: Elodie van der Walt
 
Stephanie van der Merwe
Rekenmeester
Tel: (021) 957 7116
Faks: 086 584 4943
E-pos: Stephanie van der Merwe
 

Fondsreels

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Fondsreels