Archive for September, 2012

Nasionale Tesourie: Besprekingsdokument

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Publikasies

Ds Mossie Mostert het die volgende boodskap en dokumente vir ons gestuur: Die Nasionale Tesourie het twee tegniese besprekingsdokumente op 21 September 2012 uitgereik oor die bevordering van huishoudelike besparing en die hervorming van die aftree-industrie.

Preservation portability and governance 21 Sept 2012
Enabling a better income in retirement
 
Kommentaar op die dokumente kan gegee word tot en met 16 November 2012:
Chief Director of Financial Investments and Savings
Mr Olano Makhubela
Private Bag X115
PRETORIA
0001
 
Of per e-pos: retirement.reform@treasury.gov.zac
 
Theo van Wyk, die PPF se konsultant by Alexander Forbes, skryf as volg oor hierdie dokumente:
“Op hierdie stadium hoef die fonds/trustees net kennis te neem hiervan.  As julle wil kommentaar lewer is julle natuurlik welkom om so te maak.  Alexander Forbes sal wel kommentaar lewer aan Tesourie.  Alexander Forbes sal aan julle terugvoer gee oor die dokumente.  Ek sou verwag dat dit by die komende Hot Topics bespreek sal word en ook dat ons regsafdeling binnekort ’n  “On the Scales” hieroor sal uitbring.  Die dokumente is tans nog net besprekingsdokumente wat verskeie opsies op die tafel sit om die regering se oogmerkte te ondersteun, soos beter bewaring van voordele en meer koste effektiewe aftreevoorsiening.  Daar is egter nog nie duidelikheid oor watter roetes gekies gaan word nie en van die voorstelle sal waarskynlik eers deur Nedlac moet gaan voor dit geïmplementeer kan word.  Daar is nie enige aksies wat die fonds tans behoort te doen hierop nie.”  

Dokumente uit die Pensioenkantoor

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Publikasies

Nuttige leesstof

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Leesstof

Hieronder plaas ons graag nuttige leesstof uit die Pensioenbedryf.  Indien u enige vrae rakende enige van die artikels het kan u gerus die pensioenkantoor skakel.  Ons sal ons bes doen om u verder hiermee behulpsaam te wees.

Opsies vir wanneer u u aftreefonds verlaat
Opsies wanneer u aftree
Benchmark Survey 2012 FINAL FINAL
Egskeidingskontrolelys vir lede
Hot Topics Booklet_Final Version_29022012
On the Scales 7 of 2012