Archive for April, 2013

Verbeterde Risikodekking

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Publikasies

Die Pensioenkantoor het ‘n markondersoek gedoen ten einde te bepaal of die risikotariewe nog kompeterend is. Tariewe is van verskeie versekeraars aangevra. Dit is vir ons aangenaam om te kan bevestig dat verlaagde premietariewe bewerkstellig is. Sien asb volledige uiteensetting. Kontak gerus die pensioenkantoor indien u enige verdere vrae in hierdie verband het.

Let asb op die datums van verandering:
Verhoogde dekking geld vanaf 01/05/2013
Eerste aangepaste premie = Debietorder van 27/05/2013
 
Aanpassing van risikodekking vanaf 01/05/2013