Risiko Sakrekenaar

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aftreebeplanning, Leesstof, Nuus, Publikasies

Aangeheg is ‘n sakrekenaar wat kan gebruik word om te help met die nodige berekenings wat saamgaan met die vlak van risikodekking wat u kies.

Hou asb u skriba ingelig oor die keuse wat u uitoefen. Stuur asb die keusevorm (Bylaag C) terug na die pensioenkantoor voor 20 Februarie 2015, ongeag die keuse wat u uitoefen.

Bylae C tot OM-Pensioen-1 van 2015

Risiko Sakrekenaar.

Print Friendly

Trackback from your site.

Leave a comment