Bestaansverklarings

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Pensioentrekkers

 Betaling van u pensioenvoordeel uit die PPF is onderhewig aan bepaalde voorwaardes volgens die Reëls van die Fonds.  Elke Pensioentrekker, Kwalifiserende Gade en Kwalifiserende Kind moet sodanige bewys van sy oorlewing of voortgesette bevoegdheid lewer soos wat die Administrateurs mag vereis.  Indien sodanige bewys nie gelewer word nie, mag die Beheerliggaam gelas dat betaling van die Pensioen opgeskort word totdat sodanige bewys gelewer word.’ Bogenoemde prosesse is ‘n wetlike vereiste en word gedoen om al die lede van die Fonds se belange te beskerm.   Die ouditeure kontroleer jaarliks die bestaansverklarings om te verseker dat die Administrateurs uitvoering gee aan die betrokke Reël.  Derhalwe  versoek ons  u vriendelik dat u asseblief die vorm op die keersy van hierdie skrywe so gou moontlik sal voltooi en terugstuur. Die bevestiging van u inligting kan deur enige van die volgende voltooi, bevestig en onderteken word:  Landdros, Kommissaris van Ede, Predikant, Mediese Praktisyn, Prokureur, Polisie-beampte en Bestuurder van ‘n Tehuis vir Bejaardes Voltooi asb so spoedig moontlik en stuur dit terug aan die pensioenkantoor.

E-pos: Elodie van der Walt
Faks: 086 524 7153
 
Vorms om te voltooi:
 Pensioentrekker 
Weduwee
Print Friendly

Trackback from your site.

Leave a comment