Benoeming van Begunstigdes

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante, Vorms

Die benoemingsvorms dien as belangrike riglyn vir die verdeling van voordele by sterfte.  Indien jy werklik omgee vir jou afhanklikes/begunstigdes behoort jy eerstens seker te maak dat die PPF wel ‘n benoeming van jou het en tweedens dat    dit op datum is en in lyn met jou omstandighede vandag is.  Skakel gerus vir Elodie om te bevestig of daar wel vir u ‘n vorm op rekord is en of die inligting daarop korrek is. 

Elodie van der Walt
Tel: 0219577116
E-pos: Elodie van der Walt
 
 
Vorm om te voltooi:
Benoeming Nuut
   
Print Friendly

Tags:

Trackback from your site.

Leave a comment