Nuttige Webskakels

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Skakels

>

NGK Wes-en Suid-Kaap Diensgroep vir Ondersteuningsdienste: http://www.kaapkerkadmin.co.za
Aleander Forbes aanlyndienste:  https://online.alexanderforbes.co.za/Account/Login
NGK Wes-en Suid-Kaap Sinode: http://www.ngkerk.org.za/wesensuidkaap/default.asp
NGK Oos-Kaapland: http://ngkok.co.za/
NGK KwaZulu Natal: http://www.ngkerk.org.za/kzn/default.asp
NGK Noord-Kaapland: http://www.ngkerk.org.za/noordkaap/default.asp
NGK Algemene Sinode: http://www.ngkerk.org.za/
 
Print Friendly

Trackback from your site.

Leave a comment