Posts Tagged ‘Beleggingskeusevorm’

Beleggingskeuses

Written by Stephanie van der Merwe on . Posted in Aktiewe Predikante, Nuus, Vorms

Beperkte belegginskeuses is wel moontlik binne die beleggingsraamwerk van die PPF.  Kontak gerus die pensioenkantoor indien u meer duidelikheid hieromtrent verlang.  Lees gerus ook aangehegte dokument vir meer inligting.

Beleggingsmodel – Inligtingstuk
 
Vorm om te voltooi ten einde keuse rakende beleggings uit te oefen:
Beleggingskeuses
 
Hierdie vorm moet aan die pensioenkantoor gestuur word.
Faksnommer: (086) 524 7153 of pensioen@kaapkerk.co.za